1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

BeTIC Deseño web web

BeTIC é unha consultora de RRHH especializada no sector TIC. O seu sitio web ten como obxectivo presentar á empresa e a súa carteira de servizos e ofrecer información actualizada de interese para os candidatos e empregadores, fundamentalmente oferta de emprego.

Optamos por un deseño de estilo contemporáneo sobre un desenvolvemento en PHP e HTML5. O sitio web implementa un xestor de contidos que permite a publicación de ofertas de emprego e noticias do sector.

web
Diseño web - Betic
Diseño web desktop
Diseño web móvil