1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

Club CAMM Vídeo webidentidadevideo

Club CAMM é un ximnasio de Santiago de Compostela especializado en fitness e artes marciais mixtas. Destaca pola grande oferta de actividades dirixidas e as súas instalacións, con 2000 m2 de equipamento de última xeración.

Como apoio ó seu lanzamento, realizáronse dez vídeos promocionais explicando a filosofía do centro e presentando algunhas das moitas actividades deportivas a dispor dos usuarios.

/