1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

Fundación Galicia Europa Deseño web web

A Fundación Galicia Europa edita dende hai varios anos a "Guía de prácticas e saídas laborais na UE e organizacións internacionais".

Tras deseñar a súa última edición en formatos electrónico e papel, a Fundación encargounos a versión web. A súa interactividade ofrece un formato máis accesible, con funcionalidades estendidas como a posibilidade de actualizar a guía en tempo real dende o xestor de contidos feito a medida. Esta versión permite ó usuario elixir e almacenar temporalmente fichas de interese para posterior consulta, impresión ou descarga en formato PDF..

web
Diseño web de portada
Diseño de sección
Diseño de subsección
Vista de ficha
Vista de la sección Cartafol