1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

GMCH Identidade corporativa identidade

Estudio de arquitectura de Guillermo Muñoz Chesa con máis de 20 anos adicados á profesión, destacando no seu haber proxectos de edificación, urbanismo e outros.

A nosa proposta reflexa a actividade do estudio cun xogo de volúmenes e diálogo entre fondo e forma. Desenrrolamos tamén a papelería corporativa e elementos de rotulación.

identidade