1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

Inzarede Identidade corporativa identidade

Xove empresa galega centrada no traballo de campo presencial y na recollida de información vía métodos de investigación social.

O cliente solicitou tamén papelería corporativa e outras aplicacións. Neste caso se optouse po-la sinxeleza optando por unha marca tipográfica sobre fondo azul.

identidade