1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

Mercedes Mora Identidade corporativa identidade

Toda una institución da repostería en Santiago de Compostela dende 1924. Reconocidos coma os pioneiros da creación e comercialización da Tarta de Santiago.

Dende o comezo da sua nova etapa empresarial coincidindo cun relevo xeneracional, contaron con nos para crea-la súa nova identidade, que recollimos nun manual de identidade corporativa que inclúe ademáis aplicacións de envases, rotulación e papelería. Do mesmo xeito, ó longo do tempo, vimos axudando no desenvolvimento da identidade e imaxe de novos produtos.

identidade
Logotipo Mercedes Mora Manual de identidad corporativa Manual de identidad corporativa Manual de identidad corporativa Manual de identidad corporativa Usos del logotipo Usos del logotipo Usos del logotipo Usos del logotipo Usos del logotipo Usos del logotipo Usos del logotipo Usos del logotipo Origen del logotipo Origen del logotipo