1. Esp
  2. Gal
  3. Eng

Noroeste Local Deseño web web

Norloc é unha empresa de servizos de xestión tributaria que realiza, en nome e baixo a supervisión das administracións públicas, o proceso de inspección e comprobación tributaria.

Os obxectivos son presenta-los servizos da empresa e o staff directivo. O xestor de contidos a medida permite a publicación e clasificación de noticias. Así mesmo, implementouse un repositorio compartido de documentos nunha área con acceso restrinxido.

web
Diseño web de la portada